Động lực mới, cơ hội mới cho Quảng Trị

Chủ nhật - 14/04/2024 21:07
 
107d2112019t2961l6 ebf26b316ba3c4fd9db2
 
107d2102709t9744l10 minhduc anh3

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của cả nước, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch, kế hoạch ngành quốc gia, quy hoạch, kế hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và các quy hoạch, kế hoạch liên quan; bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định và phát triển. Quy hoạch tỉnh Quảng Trị được phê duyệt có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh; mang tầm nhìn dài hạn, mở ra hướng đi mới, không gian phát triển mới; vạch ra định hướng chiến lược quan trọng nhằm đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở huy động được các nguồn lực của các nhà đầu tư trong nước, quốc tế và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có của tỉnh... Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước, có cơ cấu kinh tế cơ bản là một tỉnh công nghiệp - dịch vụ; là một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN, tiểu vùng sông Mêkông (GMS); đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao... Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ, là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ; QP-AN được bảo đảm, Nhân dân có cuộc sống hạnh phúc.
 
107d2102740t4766l8 minhduc anh4

Quy hoạch tỉnh đã cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động KT-XH, QP-AN, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Đây là phương pháp tiếp cận mới, với những nội dung hết sức quan trọng, bao gồm quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu, định hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng, định hướng phát triển không gian lãnh thổ, định hướng phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH đến định hướng sử dụng đất, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Quy hoạch tỉnh có vai trò kết nối, đồng bộ, thống nhất các quy hoạch.
 
107d2102811t3273l2 minhduc anh5

Trên cơ sở quy hoạch tỉnh, các quy hoạch có tính chất chuyên ngành sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới để bảo đảm tính thống nhất, khoa học, bền vững, làm căn cứ để huy động nguồn lực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của quy hoạch. Quy hoạch tỉnh được kỳ vọng giải quyết tình trạng các quy hoạch chồng chéo, mâu thuẫn của các quy hoạch chuyên ngành đã tồn tại thời gian qua, và tạo ra sự chuyển biến căn bản trong tiến trình phát triển KT-XH của địa phương.
 
107d2102838t7651l9 minhduc anh6

Quy hoạch tỉnh đã xác định cụ thể những ngành, lĩnh vực, địa bàn tập trung phát triển, đưa ra danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên thu hút các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách cùng tham gia thực hiện. Trên cơ sở những lợi thế đang có và nắm bắt xu hướng chuyển dịch của nền kinh tế thế giới, tỉnh Quảng Trị đã nghiên cứu một cách nghiêm túc, có chiều sâu về chiến lược quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, xác định rõ các mục tiêu chiến lược phát triển như: nền kinh tế phát triển hài hòa giữa các trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường; cơ bản hoàn thành việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, gồm 5 loại hình vận tải gồm: đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng biển và sân bay; tạo chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch tạo tiền đề phát triển đột phá cho giai đoạn tiếp theo...
 
107d2102901t7682l1 minhduc anh7

Về phương án tổ chức hoạt động KT-XH, xác định rõ các tiểu vùng phát triển như: vùng trung du và đồng bằng cao; vùng ven biển; vùng trũng (nằm giữa vùng ven biển và vùng đồng bằng cao); vùng núi phía Tây. Các hành lang kinh tế động lực, đồng thời kết nối các tiểu vùng KT-XH, bao gồm: Hành lang phát triển trung tâm tập trung các hoạt động kinh tế công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đào tạo... và đô thị, gắn với các hành lang hạ tầng kỹ thuật quốc gia theo hướng Bắc-Nam. Hành lang phát triển ven biển, trọng tâm là khu công nghiệp khí, công nghiệp đa ngành khai thác lợi thế cảng biển, dịch vụ logistic, đô thị du lịch sinh thái bi ển và sinh thái vùng cát ven biển gắn với phục hồi hệ sinh thái. Hành lang phát triển Đông-Tây dọc theo quốc lộ 9; Hành lang phát triển Đông-Tây dọc theo quốc lộ 15D; Hành lang phát triển biên giới-hành lang phụ trợ, gắn với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, kết nối với các hành lang Đông-Tây; Hành lang phát triển phụ trợ dọc theo đường 9D, kết nối các điểm đô thị Hồ Xá-Bến Quan-Hướng Phùng với không gian ven biển cũng như vùng núi phía Tây nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế của hành lang quốc tế Đông-Tây, kết nối cửa khẩu Lao Bảo-Đông Hà-Cửa Việt, phát triển logistic, thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng môi trường sống của dân cư, hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với cộng đồng và du lịch sinh thái, đảm bảo QP-AN...
 
107d2102925t4654l8 minhduc anh8

Tính đến nay, trên toàn tỉnh có hơn 650 dự án được cấp phép đầu tư còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư gần 237.000 tỉ đồng, trong đó có 21 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 2.536 triệu USD. Riêng trong năm 2023, toàn tỉnh thu hút được 50 dự án đầu tư mới với số vốn 3.474 tỉ đồng (tăng 167% so với năm 2022). Con số trên được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong các năm tới đây, khi mà nhiều dự án cơ sở hạ tầng của tỉnh đang được tập trung triển khai thực hiện và đang dần hoàn thiện như: Khu Công nghiệp Quảng Trị, Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng biển Mỹ Thủy, cao tốc Cam Lộ-La Sơn...
Viễn cảnh sôi động đó đồng thời đặt ra một yêu cầu tất yếu cho hệ thống hành chính địa phương buộc phải hiện đại hóa để thích ứng và nâng cao chất lượng quản lý. Nắm bắt được yêu cầu đó, tỉnh Quảng Trị đã triển khai mô hình Một cửa điện tử-Tiếp nhận và trả kết quả tập trung thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, đã có khoảng 1,5 triệu hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết liên thông qua hệ thống. Mô hình đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và phản ánh, đề xuất để nâng cấp, hoàn thiện hệ thống từ người dân và doanh nghiệp. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Lê Thị Thương cho biết, Sở KH&ĐT kịp thời nghiên cứu, đưa vào áp dụng nhiều sáng kiến, mô hình công nghệ thông nhằm hỗ trợ nhà đầu tư và quản lý hiệu quả, khoa học các dữ liệu về đầu tư, kinh doanh trên toàn tỉnh. Trong năm 2023, Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hệ thống bao gồm nhiều tính năng ưu việt về quản lý dữ liệu dự án được cấp phép, cập nhật tình hình thực hiện các thủ tục hành chính sau chủ trương đầu tư và tiến độ triển khai dự án; theo dõi việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án cũng như quá trình kiểm tra, giám sát đầu tư; nhà đầu tư được cung cấp tài khoản để thực hiện báo cáo trực tuyến kết quả triển khai dự án định kỳ theo quy định, giúp rút ngắn thời gian cập nhật của cơ quan đăng ký đầu tư cũng như tăng cường vai trò, trách nhiệm của các nhà đầu tư... Đến nay, hệ thống đã tích hợp thông tin của hơn 500 dự án đầu tư và đang tiếp tục được cập nhật đầy đủ. Sở KH&ĐT đang phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Quy chế quản lý, vận hành hệ thống; dự kiến sẽ trình UBND tỉnh ban hành và đưa hệ thống chính thức vận hành trong tháng 4/2024.

 
107d2103625t5354l8 minhduc anh10

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng đã và đang xây dựng một số mô hình khác giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tối ưu hóa công tác quản lý nhà nước như: Phần mềm đăng ký quản lý hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (đã vận hành); Phần mềm quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh (đang xây dựng). Sở KH&ĐT đã chủ động triển khai giải pháp tiếp cận từ đầu, hỗ trợ xuyên suốt và đồng hành tối đa cùng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giúp gia tăng hiệu quả xử lý các TTHC về đầu tư; duy trì mô hình đường dây nóng và nhóm Zalo các nhà đầu tư theo địa bàn quản lý để kịp thời chia sẻ các quy định pháp luật mới, các thông báo, chính sách mới ban hành của chính quyền các cấp và giải đáp, hướng dẫn pháp luật cho nhà đầu tư cả trong và ngoài giờ hành chính.
 
107d2103755t9991l7 minhduc anh11

Các giải pháp trên đã mang lại hiệu quả chuyển biến rõ rệt trong quá trình lập hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Các nhà đầu tư dần nắm bắt, hiểu rõ hơn các quy định pháp luật cần phải chấp hành trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Nhiều nhà đầu tư có phản hồi tích cực, hài lòng về công tác hỗ trợ đầu tư của tỉnh và mong muốn tiếp tục được nhiều cấp, ngành hỗ trợ, đồng hành trong quá trình hoạt động tại Quảng Trị. Đây là tín hiệu đáng mừng về một môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện, thông thoáng và chân thành dành cho các nhà đầu tư đến với Quảng Trị.
 
107d2103816t8627l6 minhduc anh12

Quy hoạch tỉnh nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh về những nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch và tinh thần, khát vọng đưa Quảng Trị phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
 
107d2103909t3707l7 minhduc anh14

 
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Viết Nên cho biết: “Tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác quy hoạch tỉnh. Để hiện thực hóa thành công những mục tiêu và khát vọng đề ra, cần nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao để phát huy và khai thác các lợi thế sẵn có về vị trí địa kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, thuỷ sản phong phú và đa dạng; các di tích lịch sử, văn hoá nổi tiếng đồng thời, kết hợp với các thế mạnh mới đang được đầu tư, hình thành về cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng sạch... đang tạo cho Quảng Trị những lợi thế cạnh tranh rõ nét, nổi bật để thu hút các nhà đầu tư trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung và quốc tế. Bên cạnh đó, chúng ta cần tìm cách khắc phục những khó khăn, hạn chế, tồn tại để tạo ra môi trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đến Quảng Trị nghiên cứu và đầu tư dự án hiệu quả; cần có sự tính toán kỹ lưỡng về thứ tự ưu tiên các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm có tính chiến lược, mang tính đột phá, đặc biệt là Khu Công nghiệp Quảng Trị, Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng biển Mỹ Thủy... từ đó, tạo ra những cú hích mạnh mẽ để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư có hiệu quả hơn nữa. Quảng Trị hôm nay đã có nhiều bước phát triển mạnh nhưng nội lực vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nên rất cần Trung ương tiếp tục có nhiều sự quan tâm đặc biệt để hiện thực hóa những giấc mơ. Bản thân tôi luôn tin tưởng Quảng Trị sẽ vươn tới những tầm cao mới trong tương lai, dẫu chặng đường đó sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức”.
 
107d2103934t2584l2 minhduc anh15

Phó Bí thư Chi đoàn Sở KH&ĐT Hoàng Thị Lệ Hằng cho hay: “Từ những mục tiêu và định hướng mà quy hoạch tỉnh đã đề ra, cùng những nỗ lực mà chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và Nhân dân đang cố gắng thực hiện, tôi hoàn toàn có niềm tin và hy vọng về một tương lai phát triển đồng bộ, hiện đại và sôi động của tỉnh Quảng Trị. Trong viễn cảnh đó, tỉnh Quảng Trị có nền hạ tầng cơ sở vững chắc, đồng bộ; nền tảng pháp chế bao quát, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện, hiện đại và đầy sức hút; các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, hạ tầng và con người dần được phá bỏ. Đó là những động lực để thu hút thành công các nhà đầu tư đến với Quảng Trị, hiện thực hóa những dự án đã đề ra, và đưa Quảng Trị bứt phá, trở thành trung tâm kinh tế mới”.
 
107d2103955t6453l1 minhduc anh16

Lệ Hằng cho rằng bản thân mình và những bạn trẻ phải có trách nhiệm nỗ lực, cố gắng đóng góp sức lực để cùng hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra của quy hoạch. Theo đó, ngoài việc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi người cần phải không ngừng học tập, nghiên cứu để tham mưu những giải pháp mới mẻ, sáng tạo và tiến bộ để hiện đại hóa hành chính nhà nước, tạo lập môi trường đầu tư hanh thông, thuận lợi và thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và quản lý các dự án đầu tư; tích cực quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương bằng công nghệ số... Qua đó, góp sức vào xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy của các nhà đầu tư trong, ngoài nước.
 
107d2104021t2181l10 minhduc anh17

Quy hoạch tỉnh được phê duyệt đã tạo thêm động lực mới cho Quảng Trị vững tin bước vào giai đoạn mới. Tin tưởng rằng, với việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng đồng lòng, đồng sức hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng vươn lên, Quảng Trị sẽ gặt hái những thành công rực rỡ và ấn tượng đúng như niềm tin và kỳ vọng.

Tác giả bài viết: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây