Tỉnh Quảng Trị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động về pháp luật, chính sách đất đai

Thứ tư - 15/03/2023 03:17
Ngày 14 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 45-Ctr/TU ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII./
 
     Một góc thành phố Đông Hà (ảnh Lê Minh Sơn)
 
     Bằng Quyết định này, tỉnh Quảng Trị quyết tâm tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 45-Ctr/TU ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử' dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao".
      Để quán triệt tinh thần thực hiện kế hoạch đến từng đơn vị, cán bộ, công chức viên chức trong tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị, thành phố, các sở ban ngành, các cơ quan đài, báo chí trong tỉnh, các đơn vị quản lý và có trang thông tin điện tử, đăng tải nội dung Chương trình hành động số 45-Ctr/TU ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử.
       Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 45-Ctr/TU ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, tập trung vào giải quyết ba mục tiêu lớn:
Một là, Tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai; đề xuất ban hành các chính sách của địa phương. Đối với nội dung này, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Quảng Trị 2021-2030, trình thẩm định và phê duyệt trong năm 20236; Các cơ quan hữu quan và chính quyền các địa phương trong tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, tổ chức công bố, công khai theo đúng quy định. Tăng cường rà soát, tạo quỹ đất sạch thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Xây dựng chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế điều tiết hợp lí, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tăng cường quản lý thị trường bất động sản, và thị trường quyền sử dụng đất; Giao Sở Xây dựng quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp 1uật về kinh doanh bất động sản; thực hiện và huớng dẫn các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hoật động môi giới bất động sản bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Thực hiện các chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích.
Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản 1ý nhà nước về đất đai. UBND giao trực tiếp nhiệm vụ các các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính rà soát các thủ tục hành chính, các quy trình thực hiện về đất đai để đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, tập trung đẩy maạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, ở cấp huyện, cấp xã bảo đảm tinh gọn, ổn định, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; bố trí kinh phí cho công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất; thông kê, kiểm kê đất đai; giám sát sử dụng đất; bảo vệ cải tạo và phục hồi chất lượng đất nhằm quản 1ý chặt chẽ về số lượng, chất lượng đất phục vụ cho 1ập quy hoạch, kế hoạch sủ dụng đất, làm cơ sở sủ dụng đất hợp lý phục vụ phát triển kinh ế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Ba là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sat, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy định, chính sách về đất đai… Các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; quản lý sử dụng có hiệu quả quỹ đất công ích…

 
Một góc Công viên Lê Duẩn thành phố Đông Hà (ảnh Lê Minh Sơn)
 
      Để giám sát và quản lý việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xä, thành phố thực hiện chế độ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng (trước 25/6), báo cáo năm (trước 30/11) cho UBND tinh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Tác giả bài viết: Lê Minh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây