Tổ chức bộ máy

4x6 nguyen duc tan
Giám đốc
Nguyễn Đức Tân
ĐT: 0913.474.868
Email: nguyenductan@quangtri.gov.vn
tandongha@gmail.com
 
tuong
Phó Giám đốc
Trần Phi Tường
Điện thoại: 0905.108.333
Email: tranphituong@quangtri.gov.vn
tranphituong@gmail.com
 
 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
Lê Minh Sơn Chuyên viên 0233 3 720 777 0888 345 529 leminhson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hải Quang Chuyên viên 0233 3 720 777 0989 502 888 nguyenhaiquang@quangtri.gov.vn
Đào Hoàng Cẩm Châu Chuyên viên 0233 3 595 005 0915 347 456 daohoangcamchau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trang Nhi Chuyên viên 0233 3 595 005 0368 950 964 nguyentrangnhi@quangtri.gov.vn
Võ Thị Mỹ Hạnh Kế toán 0233 3 595 002 0905 333 370 vothimyhanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị An Văn thư, Thủ quỹ 0233 3 681 777 0948 236 777 hoangthian@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Tiếu Lái xe 0233 3 681 777 0982 575 099 hovantieu@quangtri.gov.vn
Phan Trọng Hoài An
Nguyễn Thế Quốc Bảo

Lê Trần Hồng Ngọc
Nhân viên
Chuyên viên

Chuyên viên
0233 3 595 005
0233 3 595 005

0233 3 595 005
0987 038 885
0946 662 417
0948 526 246
phantronghoaian@quangtri.gov.vn
nguyenthequocbao@quangtri.gov.vn

letranhongngoc@quangtri.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây