Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:
- Tư vấn giúp UBND tỉnh xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách, cơ sở dữ liệu các lĩnh vực đầu tư phát triển của tỉnh;
- Là đơn vị đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh quảng bá, khai thác, cung cấp các dịch vụ về môi giới xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, thực hiện công tác tư vấn lập dự án, hướng dẫn cho các đối tác có nhu cầu về đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
- Hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư trong suốt quá trình hoạt động.
Nhiệm vụ:
1. Hoạt động nghiên cứu phát triển phục vụ công tác xúc tiến
-  Nghiên cứu, đánh giá và phân tích, dự báo thông tin về kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội theo sự phân công của UBND tỉnh, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh;
- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, cải cách quy trình thủ tục đầu tư, các chính sách khuyến khích, ưu đãi về đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh;
- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng, trực tiếp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch 5 năm, hằng năm về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh.
2. Công tác xúc tiến đầu tư
- Xây dựng cơ sở dữ liệu, các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh;
- Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.
- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư trong nước và nước ngoài;
- Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; hỗ trợ triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
- Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư; dịch vụ tư vấn về đầu tư.
3. Công tác xúc tiến thương mại
- Tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;
- Giới thiệu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường. Tổ chức cho các đoàn doanh nghiệp địa phương giao tiếp với doanh nghiệp trong, ngoài nước và ngược lại, giới thiệu cho các doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài có điều kiện thăm dò, khảo sát, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết để hợp tác phát triển kinh doanh tại địa bàn tỉnh;
- Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin về chính sách thương mại, tình hình thị trường, giá cả, tổ chức mạng lưới, môi trường đầu tư để phục vụ cho chương trình xúc tiến thương mại;
- Phát hành thông tin thông qua bản tin, website, các chương trình phát thanh truyền hình, tập gấp, các phương tiện thông tin đại chúng về thông tin thị trường, hàng hoá, tìm kiếm đối tác, giới thiệu sản phẩm mới;
- Tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, quảng cáo trong nước và quốc tế. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về thương mại;
- Tham mưu, chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế về kỹ năng xúc tiến thương mại, nghiệp vụ quản lý kinh doanh các mặt hàng có điều kiện, xây dựng và phát triển thương hiệu, kỹ năng quản trị, kiến thức thương phẩm, nghiên cứu thị trường, tiếp thị, ngoại thương, đầu tư, giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán và các nghiệp vụ khác về lĩnh vực hỗ trợ phát triển thương mại;
4. Công tác xúc tiến du lịch
- Tổ chức triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình về xúc tiến du lịch sau khi được duyệt;
- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, các dịch vụ du lịch và sản phẩm du lịch của tỉnh đến doanh nghiệp du lịch, du khách trong và ngoài nước. Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát huy truyền thống mến khách của dân tộc nhằm tăng cường thu hút khách du lịch;
- Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương, doanh nghiệp; nghiên cứu thị trường du lịch; xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch trong nước và nước ngoài;
- Xúc tiến, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; nghiên cứu xúc tiến đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch;
- Tổ chức cập nhật, lưu trữ thông tin du lịch, xuất bản các ấn phẩm du lịch, giới thiệu các sản phẩm du lịch đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch thông qua tham gia các hội chợ, hội nghị;
- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá du lịch; làm đầu mối hợp tác liên doanh, liên kết, tìm kiếm thị trường du lịch trong và ngoài nước;
- Tham mưu, đề xuất về hợp tác, thỏa thuận các hoạt động du lịch ở nước ngoài;
- Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp, tiếp cận thị trường, kỹ năng, nghiệp vụ du lịch.
5. Các nhiệm vụ khác
- Quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo phân cấp; quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Trung tâm với cấp có thẩm quyền theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây