Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2020

Thứ bảy - 16/05/2020 04:48
Để tạo điều kiện tốt nhất cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, góp phần thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đã đề ra, ngày 13/3/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 698/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020.
Theo đó, Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2020 với 8 nội dung cụ thể bao gồm:
1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư:
- Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, xu hướng và đối tác đầu tư từ các quốc gia có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc). Mở rộng nghiên cứu tiềm năng từ Châu âu, Châu Úc và Châu Mỹ. Nghiên cứu, đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19, chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc đối với công tác vận động, xúc tiến đầu tư trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây, đặc biệt là xu thế dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á.
- Nghiên cứu, tìm kiếm thị trường đầu ra, kêu gọi doanh nghiệp nhằm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh; tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong tỉnh và các đối tác trong, ngoài nước.
- Xây dựng kế hoạch tiếp cận các đối tác chiến lược nhằm thu hút các dự án đầu tư trọng điểm, động lực tạo sức bật, khả năng lan tỏa cho sự phát triển của địa phương.
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch; xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể về năng lượng tái tạo, môi trường đầu tư; các quy định về chính sách pháp luật, thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai... nhằm hỗ trợ, cung cấp cho nhà đầu tư lập dự án đầu tư.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các Tập đoàn, nhà đầu tư để định hướng công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Kết nối đầu tư thông qua các tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước để mở rộng các kênh xúc tiến, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư. 
- Nâng cấp, thực hiện tốt việc quản lý website, thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến quảng bá lợi thế tiềm năng của tỉnh vì đây là một kênh xúc tiến đầu tư quan trọng, hiệu quả và ít tốn kém.
3. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư:
- Xây dựng hồ sơ thông tin chi tiết 17 dự án thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Trị đã được UBND tỉnh ban hành năm 2019 gồm: Công nghiệp điện, năng lượng; Chế biến, bảo quản thực phẩm, nông sản; Sản xuất, chế biến công nghiệp; Cơ sở hạ tầng; Dịch vụ du lịch.
- Rà soát thực trạng các dự án kêu gọi đầu tư để hoàn thiện danh mục kêu gọi đầu tư, hạn chế tối đa các dự án treo, dự án không thực hiện.
4. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:
- Xây dựng nội dung và xuất bản các ấn phẩm: “Quảng Trị: Điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư”; Sổ tay “Quy trình thủ tục đầu tư vào tỉnh Quảng Trị” và “Cẩm nang xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị” bằng 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để thực hiện công tác truyền thông quảng bá.
- Xây dựng nội dung video clip/phim tài liệu về thông tin, hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh; In ấn kẹp tài liệu, tờ gấp; in đĩa DVD clip phóng sự/phim tài liệu; xây dựng nội dung giới thiệu dự án (Project profile), bản đồ xúc tiến đầu tư để phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư. 
- Hỗ trợ các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh nghiên cứu xây dựng ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư của từng đơn vị để phục vụ cho các dự án theo nhu cầu phát triển riêng của từng địa phương.
5. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư:
- Phối hợp với các Cơ quan báo đài Trung ương (VTV, Báo Đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Diễn đàn doanh nghiệp - VCCI; Báo Thế giới và Việt Nam - Bộ Ngoại giao; Tạp chí Kinh tế và Dự báo...) và các đài, báo tại địa phương xây dựng các chuyên đề, phóng sự, tin bài... quảng bá hình ảnh, giới thiệu các tiềm năng và thế mạnh, cơ hội, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Chủ động và tích cực phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham gia các Đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại các chuyến công tác nước ngoài do các Bộ, ngành Trương ương chủ trì tổ chức, để tăng cường các hoạt động giao lưu và quảng bá, giới thiệu các cơ hội, tiềm năng thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Trị.
- Tổ chức quảng bá tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư trên website, thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư, các hội chợ, các cuộc triển lãm. Tổ chức các chuyến làm việc, chủ động gặp gỡ và tiếp xúc với các tổ chức, hiệp hội có vai trò kết nối, xúc tiến đầu tư, các nhà đầu tư chiến lược; Phối họp với các đại diện Tham tán kinh tế, đầu tư của các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, giới thiệu, xúc tiến đầu tư cho tỉnh tại nước ngoài.
6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư:
Nguồn nhân lực cho công tác xúc tiến đầu tư mang yếu tố quan trọng. Do đó, tỉnh sẽ xây dựng chế độ đào tạo cán bộ cho công tác xúc tiến đầu tư cụ thể như sau:
- Tổ chức cho cán bộ làm Xúc tiến đầu tư tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về XTĐT. Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thu hút đầu tư tại một số tỉnh, thành trong và ngoài nước.
- Mời chuyên gia trong nước, quốc tế hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng xúc tiến đầu tư, kỹ năng thuyết trình, quản trị mạng và tư vấn lập dự án, từng bước nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách làm công tác xúc tiến đầu tư.
7. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
- Tư vấn hỗ trợ dịch vụ, giúp đỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu các thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách pháp luật, thủ tục đầu tư và các vấn đề liên quan hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư tại tỉnh.
- Phối hợp tổ chức hiệu quả hoạt động tìm kiếm, liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án; nguồn nhân lực ngắn hạn, dài hạn cho doanh nghiệp.
- Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, gặp gỡ các nhà đầu tư để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để có biện pháp phối hợp giải quyết kịp thời.
8. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về XTĐT:
- Chủ động, bám sát hoạt động xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kết nối, tham gia xúc tiến đầu tư tại các quốc gia trọng điểm như: Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ, Châu Âu và các lĩnh vực: xây dựng kết cấu hạ tầng, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao. Hạn chế tổ chức, tham gia các đoàn XTĐT chỉ mang tính tuyên truyền chung, chỉ tham gia các đoàn công tác XTĐT tại nước ngoài khi xác định rõ đối tác, dự án cụ thể.
- Chủ động hợp tác, quan hệ chặt chẽ với Tổ công tác hỗ trợ xúc tiến đầu tư dự án (thành lập theo Quyết định số 294/QĐ-BKHĐT ngày 04/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để nắm bắt thông tin; Xây dựng kế hoạch hợp tác với Ban Tư vấn xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị để khâu nối, hỗ trợ Liên doanh Sembcorp - Sumitomo - Amata triển khai các hoạt động nghiên cứu, đề xuất, quảng bá Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và đề nghị Ban Tư vấn quan tâm hơn, giới thiệu thêm các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng: Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản và Thái Lan đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác tại tỉnh Quảng Trị, nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics.
- Phối hợp với một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam để xúc tiến, mời gọi và thu hút đầu tư như: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO); Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng (KOTRA); Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan (DBAV); Hiệp hội các Doanh nghiệp Hồng Kông (HKBAV); Phòng Thương mại Hoa Kỳ (Amcham)… Phối hợp với các Tham tán kinh tế phụ trách công tác xúc tiến đầu tư tại các Đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài để cung cấp thông tin và xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương “đi tận ngõ, gõ tận cửa” nhà đầu tư;  Mời gọi, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư chiến lược trong nước đến nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Trị như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn T&T...

Để triển khai, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện các hoạt động gồm: 
1. Cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư:
- Triển khai các Nghị quyết chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh và của từng đơn vị về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 391/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 2992/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBDN tỉnh ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kiến tạo và khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận, thực hiện các điều kiện, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của tỉnh; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 17/4/2019 của  Chính phủ; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019-2021.
2. Cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư:
- Thực hiện tốt Bản cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và 09 cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh với các nhà đầu tư; Cam kết giữa Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ số thành phần nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Duy trì đối thoại Doanh nghiệp, mô hình “Cà phê doanh nhân” nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hoàn thiện Trang thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và hỗ trợ nhà đầu tư tối đa trong việc tiếp cận thông tin, môi trường và cơ hội đầu tư của tỉnh.
- Niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính cũng như địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các Sở, Ban ngành đặc biệt là các thủ tục hành chính về đất đai.
- Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh với các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết: Quyết định số 698/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2020

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây