Cổng thông tin Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị
vi   en   nhat
Cổng thông tin Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

Thứ ba - 04/06/2019 22:36
Tổng diện tích đất quy hoạch: 339,36ha([i])- Khu A: 200,95ha; diện tích đất cho thuê: 118,58ha- Khu B: 138,41ha; diên tích đất cho thuê: 97,04ha
Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá
1. Địa chỉ KCN/KKT: Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
2. Quy mô của KCN/KKT: Tổng diện tích đất quy hoạch: 339,36ha([i])
- Khu A: 200,95ha; diện tích đất cho thuê: 118,58ha
- Khu B: 138,41ha; diên tích đất cho thuê: 97,04ha
3. Cơ sở hạ tầng tổng quát của KCN/KKT: 
 
KCN Tây Bắc Hồ Xá chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay, tỉnh đang kêu gọi nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
4. Thực trạng tình hình hoạt động? Có 05 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư là 258 tỷ, trong đó cả 05 dự án đang triển khai xây dựng, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 14,83 ha.
- Diện tích đất đã đầu tư xây dựng nhà máy: Khu A là 8,8 ha chiếm 7,42%; Khu B là 10,07 ha chiếm 10,38%
- Diện tích đất còn lại cho thuê: Khu A là 109,78 ha chiếm 92,58%; Khu B là 89,97 ha chiếm 89,62%
 
5. Khoảng cách đến cảng biển gần nhất? Cách cảng Cửa Việt 35km, cách cảng Chân Mây 170km, cách cảng Đà Nẵng 203km
6. Một số nhà đầu tư chính đã hoạt động? Công ty TNHH Quốc tế  Shaiyo AA đến từ Thái Lan
7. Dân số của khu vực lân cận (2015)(1)? Cự ly bán kính tính từ KCN/KKT: Dân số huyện Vĩnh Linh khoảng 86.984 người
8. Các hình thức thuê đất (Thời hạn hơp đồng thuê đất? Hình thức trả tiền thuê đất?) - Hình thức thuê đất: Cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất;
- Thời hạn cho thuê đất là 50 năm;
- Hình thức trả tiền thuê đất: Theo định kỳ hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời kỳ hoạt động của dự án.
9. Mật độ xây dựng (%) - Mật độ xây dựng công trình tối đa: 60%;
- Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%;
- Hạ tầng kỹ thuật và giao thông: Diện tích đất còn lại
10. Đơn giá cho thuê đất?(2) Đơn giá thuê đất là: 180.000 đồng/m2/năm x 0,85% x 1,0 lần = 1.530 đồng/m2/năm
11. Các phí quản lý khác thuộc KCN (hàng năm): Tiền sử dụng kết cấu hạ tầng: Từ 10 đến 20 triệu/ha/năm. Chưa thực hiện.
12. Dung lượng cung cấp nước dùng cho công nghiệp sản xuất và sinh hoạt m3/24h? - Nguồn nước cấp cho khu A lấy từ nhà máy nước sạch thị trấn Hồ Xá cách KCN khoảng 4km.
- Nguồn nước cấp cho khu B lấy từ nhà máy nước sạch thị trấn Bến Quan cách KCN khoảng 10km.
- Ngoài ra còn có nguồn nước thô lấy từ hồ Bảo Đài cách Khu A khoảng 13 km, cách Khu B khoảng 8km. Khả năng cấp nước khoảng 6triệu m3/năm, 16.000 m3/ngày đêm.
13. Đơn giá tiêu thụ nước sạch cho sản xuất, sinh hoạt? (đồng/m3)(3) + Đối với hoạt động sản xuất vật chất: 12.500 đồng/m3;
+ Đối với hoạt động sinh hoạt: 7.200 đồng/m3.
14. Dung lượng nguồn điện? Hệ thống cấp điện: lấy từ đường dây trên không 110 KV tuyến Đồng Hà – Vĩnh Linh – Đồng Hới đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho hoạt động của các nhà máy.
15. Đơn giá tiền điện cho sản xuất? (đồng/kWh)(4) Giờ bình thường: 1.518đ/kWh;
Giờ thấp điểm: 983đ/kWh;
Giờ cao điểm: 2.735đ/kWh.
16. Công suất nhà máy sử lý nước thải ? Phí sử lý nước thải? Điều kiện sử lý (USD/m3): Chưa xây dựng nhà máy xử lý nước thải.
18. Chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư (Thuế thu nhập doanh nghiệp([ii]), tiền thuê đất([iii])(7), thuế nhập khẩu(8), thuế thu nhập cá nhân(9), chính sách hỗ trợ của tỉnh(10)
 
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trong thời gian 10 năm, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới. 
Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
2. Ưu đãi về tiền thuê đất:
+ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng dự án cơ bản (tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất); 
+ Miễn tiền thuê đất 07 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản; 
+ Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản 
+ Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư: Miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.
3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định, bao gồm:
- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo má móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;
- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;
- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
4. Hỗ trợ về đào tạo nghề:
Những dự án sử dụng từ 50 lao động; hoặc từ 30 lao động nữ; hoặc lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 1 lần với mức 1.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề sơ cấp và 3.000.000 đồng/01 lao động đối với loại hình đào tạo nghề trung cấp hoặc lao động sử dụng công nghệ kỹ thuật cao trở lên
17. Chế độ: Bảo hiểm y tế, bảo hiệm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…(11) Tổng các khoản đóng góp là 34,5%, trong đó:
- Bảo hiểm xã hội 26%: Người sử dụng lao động đóng 18%, người lao động đóng 8%.
- Bảo hiểm y tế 4,5%: Người sử dụng lao động đóng 3,5%, người lao động đóng 1%.
- Bảo hiểm thất nghiệp 2%: Người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%.
- Kinh phí công đoàn 2%: Do Người sử dụng lao động đóng.
 
 
([i]Theo quy định tại Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện;
([ii]Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2013 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
([iii]Theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
(7) Theo Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh ê, Khu công nghệ cao;
(8)  Theo Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
(9) Theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
(10) Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
(11) Theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý số BHXH, thẻ BHYT.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây